Loading...
首页2019-08-05T17:53:45+08:00

荷德曼让您的养殖变得更简单高效

获取解决方案

为您量身定制专属解决方案

广州荷德曼农业科技有限公司是一家集研发、设计、生产、安装和服务为一体的高新技术企业,专业从事畜牧场科学设计、整体和配套工程建设、畜牧场智能化经营管理和技术升级服务。荷德曼为客户提供包括从工程设计、土建工程、养猪设备及配套公辅设备设计及供货、建安施工、单试、联试、运行等,完成工程所需的一整套土建工程、钢构工程、设备工程和公辅设施的各项猪场设计、采购、施工、试生产指导、质量保修及达产达标全过程的总承包工程.

荷德曼所提供的一站式畜牧场工程及后台智能化管控,以实现现代化畜牧场高效、环保、可持续发展为目标,融入了全球现代化畜牧场先进的管理经验。整体的畜牧场设计建设和智能化后台管理均建立在科学研究畜牧的生理需求、自然习性,严格遵循动物科学饲养和科学产育的原则,实现畜牧高产、优质、健康和生态环保。

牧场设计

我们为牧场规划出最合理的通风系统、饲喂系统,以及种猪生长和繁殖性能测试系统。首先根据客户的建厂区域进行调查研究,拟好生产和管理计划、规划图纸,然后提供气候控制,通风系统。喂养系统。饲料生产和舍内设备,为客户提供一个完整而高效的解决方案。

牧场设计

我们为牧场规划出最合理的通风系统、饲喂系统,以及种猪生长和繁殖性能测试系统。首先根据客户的建厂区域进行调查研究,拟好生产和管理计划、规划图纸,然后提供气候控制,通风系统,饲喂系统,饲料生产和舍内设备,为客户提供一个完整而高效的解决方案。

牧场升级改造

根据牧场的现有布局,为牧场规划出最合理的环控系统、饲喂系统。助力传统规模养殖场向现代化养殖场向过渡,使牧场达到生态标准,生产高效。

牧场升级改造

根据牧场的现有布局,为牧场规划出最合理的环控系统、饲喂系统。助力传统规模养殖场向现代化养殖场向过渡,使牧场达到生态标准,生产高效。

EPC交钥匙工程

包括从工程设计、土建工程、养猪设备及配套公辅设备设计及供货、建安施工、单试、联试、运行等,完成工程所需的一整套土建工程、钢构工程、设备工程和公辅设施的各项猪场设计、采购、施工、试生产指导、质量保修及达产达标全过程的总承包工程。

EPC交钥匙工程

包括从工程设计、土建工程、养猪设备及配套公辅设备设计及供货、建安施工、单试、联试、运行等,完成工程所需的一整套土建工程、钢构工程、设备工程和公辅设施的各项猪场设计、采购、施工、试生产指导、质量保修及达产达标全过程的总承包工程。

牧场运营管理

不仅在项目施工期间提供支持,在交付项目后,还会提供帮助。

牧场运营管理

不仅在项目施工期间提供支持,在交付项目后,还会提供帮助。

0
(个)省自治区
0
(个)EPC项目
0
(头)母猪规模
0
(头)年出栏仔猪

项目展示

查看更多项目

荷德曼牧场五大优势

公司资讯

查看更多资讯

合作伙伴

http://m.vietlamps.com/wfztm/165512.html http://m.vietlamps.com/wfztm/7051808.html http://m.vietlamps.com/wfztm/61852.html http://m.vietlamps.com/wfztm/43361.html http://m.vietlamps.com/wfztm/81573.html http://m.vietlamps.com/wfztm/1371735.html http://m.vietlamps.com/wfztm/121229.html http://m.vietlamps.com/wfztm/24123.html http://m.vietlamps.com/wfztm/216546.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html http://m.vietlamps.com/wfztm/91316.html